Život nás směřuje na propojení mezi třemi póly. Abychom své úsilí života – duši plně směřovali k nebeskému Otci, naše srdce otevřeli lidem a své nohy měli pevně na zemi.                                                                                                                                    Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!           Filipským 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jsme na cestě

Možná jste také někdy narazili na historii a vznik důležitého zařízení, které běžně používáme pro úklid. Nemyslím koště a lopatku, to jsou pomůcky prastaré, najdeme o nich zmínku i v Bibli. (Před týdnem jsme četli podobenství, jak žena ztratila peníz a vymetla koštětem celý dům, aby zakutálenou minci našla. L 15,8)

Ano, předpokládám, že mi dáte za pravdu - pokud jste se někdy stěhovali, je to činnost spojená vždy se značným fyzickým a také i duševním úsilím. Stěhování... Když už všechny věci, nábytek a zařízení je naloženo na stěhovací vůz a člověk se naposledy vrátí do vyklizeného bytu, kromě překvapivé akustiky - vše se tu zde tak nezvykle rozléhá, a kromě...

Sestry a bratři, při přípravě na dnešní promluvu jsem trochu pátral po původu českého slova "ješitnost". Význam této lidské vlastnosti, je nám samozřejmě všem velmi jasný. Všichni se s ješitností setkáváme kolem sebe a také, ruku na srdce, ješitnost je tím, co dříme ve větší, či menší míře - někdy v každém z nás. Původ slova "ješitnost" ale není...

pokud bych Vám nyní hrozil prstem, byla by to přesná ukázka toho, s čím bych měl a s čím bychom my všichni podle všeho měli velmi šetřit i ve svém osobním životě. Pokud jste dnes pozorně poslouchali čtení z proroka Izajáše, tak jen připomenu, že jsme si vyslechli výzvu, abychom ze svého středu odstranili hrozící prst a ničemná slova. (Iz 58,9b)...

O mezilidských vztazích se jistě dá zjednodušeně říci, že jsou trojí: Buď jsou posilující a inspirativní, nebo jsou zcela neutrální, anebo jsou jedovaté a škodlivé. Tyto tři druhy vztahů rozlišujeme už od dětství a učíme se je. Dětství rozhodně není čímsi čistým a vždy příjemným. Samy děti umí být k sobě navzájem tvrdé a nelítostně "jedovaté".

Moji milí, docela jistě jste již drželi v ruce nebo máte doma jednu z fotografií - portrét, který zachycuje žáka v první třídě. Já zde mám fotografii své ženy, tehdy malé Janičky Galetové. I vy, kdo ze zadních řad nevidíte do detailů a přesně na fotografický snímek, určitě si ji můžete představit, protože všechny tyto fotky jsou vždy něčím stejné....