Život nás směřuje na propojení mezi třemi póly. Abychom své úsilí života – duši plně směřovali                  k nebeskému Otci, naše srdce otevřeli lidem                     a své nohy měli pevně na zemi.                                                                                                                                                  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!                                                          Filipským 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jsme na cestě

"Gravitaci potřebujeme na každém kroku, bez ní naše noha nespočine na zemi a všechny cesty i celý svět se zhroutí." Sice se do hodin náboženství fyzika hodí jen dotykově, rád jsem si ale s dětmi na "nábožku", jak naše hodiny ve škole pojmenovaly, povídal o ledasčem. A tak jsem se s chutí zapovídal o siru Isaacu...

Ať chceme nebo ne, jsme směřováni k tomu, abychom si sáhli do ran tohoto světa. Dnešním dnem končí lockdown a my jsme si vědomi, že je mnoho srdcí, kterými donedávna procházela krev a která se zastavila...

Říkává se, že v politickém životě platí, že přiznání chyby je pro vrcholného politika takřka jistým druhem sebevraždy. Politik prý nesmí nijak hloubavě přiznávat své chyby, a když je k tomu přinucen, tak vždy jen tak trochu, aby z toho byly ty správné politické body, v hrané "pokoře". Zato však je vždy potřeba své úspěchy vynášet až do nebe......

Výchova dětí, vztahy rodičů a dítěte se za posledních sto let velmi proměnily. Ještě moji rodiče svým rodičům netykali, ale vykali, mnohé bylo trochu jinak. Třeba tělesné tresty. Můj spolužák měl velmi přísné rodiče, a kromě toho, že často slyšel od učitelů: "Stando, ty rosteš pro šibenici," jeho rodiče jej často, velmi často řezali, kde čím .A...

Dotýkat se všeho a všech je dnes víc než problematické. Současná situace nás navíc nutí být v dotycích s druhými velmi, velmi zdrženliví. Ve starém zákoně najdeme mnoho jasně popsaných situací, kdy se člověk neměl dotýkat něčeho či někoho nečistého a měl být velmi obezřetný:

Jistě bychom nedokázali spočítat, kolikrát nás za život bodl komár nebo jiný obtížný hmyz, kolikrát jsme měli na sobě klíště. Také bychom jistě nedokázali spočítat, kolikrát jsme dostali od života facku, zvlášť pokud bychom přemítali nejen nad fyzickými "flákanci", ale také nad jemnými či hlubokými šlehy situací, které se nám dostaly pod kůži a...