Radujte se v Pánu vždycky,            znovu říkám, radujte se!                        Fp 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jsme na cestě

Prožili jsme tedy Štědrý večer. V kalendáři máme napsáno "Štědrý den" a je jistě velký rozdíl mezi Štědrým dnem a Štědrým večerem, protože den bývá především o přípravách na večer. Můžeme říci, že vlastně celý advent je o přípravách na tuto noc, a možná by někdo doplnil, že příprava probíhá nejen o adventu...

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. (Mt 25, 31-32) V tomto textu čteme zvláštní a výrazné podobenství. Zvláštní je nejen v...

Podobenství o deseti družičkách Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se...

Máte raději psa nebo raději dáte přednost kočce... Ta otázka je nesmyslná pro toho, kdo cítí, že má rád všechna zvířata a ve chvíli, kdy k jeho nohám přiběhne ve stejný okamžik pes i kočka, neví, koho má pohladit dříve.