Život nás směřuje na propojení mezi třemi póly. Abychom své úsilí života – duši plně směřovali                  k nebeskému Otci, naše srdce otevřeli lidem                     a své nohy měli pevně na zemi.                                                                                                                                                  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!                                                          Filipským 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jsme na cestě

Kdy jste měli naposledy hlad? Ten opravdu velký hlad, kdy člověk pociťuje nejen chuť na cosi pro něj dobrého, ale jasně vnímá palčivé prázdno, kdyby se v nadsázce jedly i hřebíky - kdyby byly.

Náš sbor stojí už přes 90 let na jednom místě. Mezi ulicemi Nerudova a V Lipkách. Názvy ulic se mohou měnit, ale místo zůstává neměnné, je stále stejné. Kdyby se naše "kostelní" loď nyní ocitla na širém moři, (pokusme si to na chvíli představit) kromě otázky, zda neteče do naší lodi voda a nehrozí zkáza, a kromě zjišťování, zda máme...

Spravedlnost bývá zobrazována jako slepá dáma, jako bytost s šátkem na očích a váhami a mečem v rukách. Toto zobrazení vyjadřuje ideál, v němž se měří všem stejně. Spravedlnost se tu nedívá napravo, nalevo, neohlíží se na žádnou stranu, na to, kdo je souzen. Žalobce i obhájce přidávají na misky vah a výsledek soudu je zřejmý všem okolo rychle a...

Na běžnou cestu z domu si, ostatně tak jako dvanáct vyslaných apoštolů, nebereme vždy dvoje oblečení. Na rozdíl od učedníků (Marek 6, 1-13) si raději bereme peníze, občanku, mobil, kapesník, klíče... Je tolik věcí, které máme a s nimiž rádi počítáme. Jsme ve zcela jiné situaci, než byli Ježíšovi učedníci. Mohli bychom říci a mohli bychom si i...

Letos v říjnu budou parlamentní volby, docela jistě některé z vás to příliš nezajímá. Nevíte, zda k volbám půjdete, komu dáte hlas, a jsou jistě mezi námi tací, kteří jsou si v této otázce už nyní 20. června mnohem jistější. A zcela pochopitelně jsou i takoví lidé, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že jejich volba a rozhodnutí, je něco jako "hlas...

Kázání ve Škodějově - v rodišti Karla Farského, 12. 6. 2021. Kraj rodiště našeho prvního patriarchy - Škodějov, rozhodně nepatří mezi místa, která by se mohla chlubit svým bohatstvím. Nebývá zde kdovíjak vlídné počasí, není tu úrodná zem, či důmyslně vystavěný nějaký průmyslový obor.