Život nás směřuje na propojení mezi třemi póly. Abychom své úsilí života – duši plně směřovali                  k nebeskému Otci, naše srdce otevřeli lidem                     a své nohy měli pevně na zemi.                                                                                                                                                  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!                                                          Filipským 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jsme na cestě

Kázání ve Škodějově - v rodišti Karla Farského, 12. 6. 2021. Kraj rodiště našeho prvního patriarchy - Škodějov, rozhodně nepatří mezi místa, která by se mohla chlubit svým bohatstvím. Nebývá zde kdovíjak vlídné počasí, není tu úrodná zem, či důmyslně vystavěný nějaký průmyslový obor.

Stále v našich společenstvích dodržujeme epidemiologická opatření, máme respirátory, udržujeme jistý distanc - vzdálenost. U nás ve Sboru kněze Ambrože to není tak velký problém - náš kostel je obrovský, nás je tu ke třiceti, a tak nezažíváme podobnou situaci, jakou ti, co se shromáždili se kolem Ježíše. (Marek 3, 20-35 ) ...V domě kde pobýval u...

Přiznám se, že vždy, když čtu perikopu ze Skutků apoštolských (Skutky 1, 15-17.21-26), je mi líto Josefa. Josef byl vybrán spolu s Matějem, a los mohl určit pouze jednoho za apoštola. Po modlitbách a ujištění, že Pán zná srdce lidí, se ukázalo, že hoden místa po Jidášovi, je pouze učedník Matěj. Co bylo s Josefem? Jak se asi cítil a...

Občas se mi stává, že mě kdosi osloví slovy "důstojný" nebo "velebný pane". Někdy to vyznívá submisivně a někdy to je i jakýsi zvláštní pokus o "vtip". Pokaždé mě takové oslovení vlastně přivádí do drobných rozpaků. Reagovat dobře a rychle na podněty, rozlišit podstatu, co vše se skrývá za lidskými slovy, je někdy i přes úsměvy oslovujících...

Nedávno jeden soutěžící v americké verzi televizní hry "Chcete být milionářem?" nedokázal správně odpovědět na otázku: V jakém jazyce slovo ANO znamená YES? Kromě naší češtiny měl soutěžící možnost tipovat korejštinu, arabštinu, portugalštinu. Mohl vyhrát 500 tisíc dolarů, ale nápověda mu příliš nepomohla a neznalost češtiny tohoto Američana...

Kdy můžeme říci o někom, že jej známe? Známých lidí máme mnoho. A třeba je vidíme často, nevíme o nich téměř nic. Například - z okna své kanceláře takřka denně vidím zaměstnance firmy "Autolaky Rašín". Jediné, co o nich s určitostí mohu říci je to, že jsou to náruživí kuřáci, kteří z mého pohledu velmi často stojí před svým obchodem...