Život nás směřuje na propojení mezi třemi póly. Abychom své úsilí života – duši plně směřovali k nebeskému Otci, naše srdce otevřeli lidem a své nohy měli pevně na zemi.                                                                                                                                    Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!           Filipským 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jsme na cestě

Předpokládám, že nikoho z nás nebude nijak tížit a nebudeme smutní, když bychom slyšeli takto bez obalu pronesenou větu, výzvu a předpověď v jednom: "Nebude-li o mnoho přesahovat vaše fotbalové umění, tedy celou kompaktnost týmu současných argentinských fotbalistů, zcela jistě se nestanete mistry světa." On je to naprosto logický soud.

Během příprav na dnešní bohoslužby jsem si po přečtení evangelia vzpomněl na jednoho svého kamaráda a bývalého kolegu. Vždy když měl narozeniny, tak jsme mu rádi tiskli ruku a přáli: "Hodně zdraví" a už jsme se i těšili, co nám zase ten tak trochu programově životní morous, ale jinak hodný člověk, odpoví. Pokaždé zněla od něj jako by na naše...

Verše z proroka Izajáše, že se máme učit dobro a hledat právo a také Ježíšova slova před jeho zatčením "O posledním soudu" jsme slyšeli a četli jistě už mnohokrát. A podle všeho se napříč církevními společenstvími shodneme, že se nám tyto texty neposlouchají zcela snadno.

Dnes jsme ve čtení z Bible mohli hned dvakrát slyšet slova proroctví o zemi Zabulón a Neftálí. Evangelista Matouš zde cituje Izajáše s malou troškou nepřesností - buď užíval jiný text, nebo dost možná citoval proroka "zpaměti", ale význam zvěsti je tu naprosto shodný - vyjadřuje vizi, že lid žijící na okraji Izraele, lid ne zcela zájmu hodný bude...

Nevím, jakou máte vy osobní zkušenost s chovem zvířat a kdy naposledy jste se setkali s živým beránkem. Přiznám se ale, že jsem si při čtení dnešního evangelia, vzpomněl na své chvíle ještě z dětství.

Pokud jste měli někdy možnost házet do dálky oštěpem, nebo třeba jen kriketovým míčkem, jistě si snadno vzpomenete, že i když jste do svého hodu dali veškerý svůj momentální um a sílu, jistě jste nikdy nemohli tvrdit, že byste nemohli hodit ještě dál a lépe. Podobně ani stavitelé nemohou tvrdit, že dům, nebo jakákoli jiná stavba, by se nemohla...