Život nás směřuje na propojení mezi třemi póly. Abychom své úsilí života – duši plně směřovali                  k nebeskému Otci, naše srdce otevřeli lidem                     a své nohy měli pevně na zemi.                                                                                                                                                  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!                                                          Filipským 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jsme na cestě

O co se v životě smíme opřít? Co je neměnné a jisté? Na to vše nám dává odpověď pouze a jen víra. Starý příběh o praotci víry Abrahamovi (Genesis 17,1-7) je pro nás velkým povzbuzením. Tedy pokud jej nebudeme vnímat jako vymyšlenou báj, co nemá s realitou našich životů mnoho společného.

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Zní nám v listě apoštola Pavla do Filip. Takové výzvy nám mohou být poněkud "otravné" tím, jak se stále opakují. Navíc, když některé české překlady Písma uvádí na konci Pavlovy věty vykřičník, může nám vše vyznívat jako příkaz, jehož splnění nemůže být vždy přirozené a snadné. Copak je možné dívat...

Prožili jsme poslední neděli prvního měsíce roku 2021. Každé konstatování o dnu a čase, můžeme poměrně snadno ověřit - podívat se na hodinky, na mobil, do kalendáře a shodnout se, že vše - co zde zaznělo, je pravdivé.

Máte také občas nepříjemné, zlé sny? Mně osobně občas v noci přepadne velmi protivný sen, dost možná míváte i vy něco podobného, je to taková tíživá situace: potřebuji už někde být, čas se v tom snu rychle posouvá a stále mi něco brání, abych vše stihl, jsem v časové tísni. Ten sen bývá propojen s mou profesí, povětšinou v tom...