Život nás směřuje na propojení mezi třemi póly. Abychom své úsilí života – duši plně směřovali k nebeskému Otci, naše srdce otevřeli lidem a své nohy měli pevně na zemi.                                                                                                                                    Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!           Filipským 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jsme na cestě

Co cítíte, když přicházíte do svého sboru, kostela? Předpokládám, že je vám tam dobře. Vnímáte tu pro sebe prostor dobré podpory a jste zvyklí zde přijímat svědectví o Boží lásce. U nás obě křídla dveří našeho sboru kněze Ambrože jsou otevřená, aby se každému dobře vcházelo i vycházelo…

Je to už víc jak padesát let, co vznikla známá píseň Karla Gotta "Kávu si osladím o trochu víc". Zpívá se v ní o rozchodu, konci jedné lásky a o tom, co interpret se údajně chystá udělat a jak se vyrovná se samotou v dané životní situaci.

Občas se stává, že ze Zoologické zahrady uteče lev nebo tygr. Bývá to vždy velmi nepříjemná situace. Například ale v ZOO v Plzni měli docela nedávno takové cvičení, že zaměstnanci, policie a veterináři hledali "uprchlou šelmu" – plyšového lva. Celá akce byla jen nácvik, aby se vyzkoušelo, co vše by se mělo dělat, kdyby se něco takového opravdu...

Máte rádi pohádky? Asi jak které, viďte? Vybavuje se mi, že se mi v dětství i některé klasické pohádky příliš nelíbily. Měl jsem rád pohádky od Boženy Němcové, ale ne všechny. Třeba pohádka O perníkové chaloupce se mi nezdála... Táta zavede Jeníčka a Mařenku do lesa a zcela úmyslně je tam zanechá. Podvede je uvázanou palicí na stromě, děti slyší...

Nedávno se nám v Hradci stala taková zvláštní věc – jistě se Vám ale také přihodila. Je krásný slunný den a navečer, když se zatáhne obloha, nejsou vidět hvězdy, měsíc a k překvapení večera z nějakého důvodu nesvítí ani pouliční osvětlení. Je nezvyklá tma. S přibýváním noci září už jen málo oken, a tak pro městského člověka, který je jinak...

Každé obrazné vyjádření skutečnosti, každá metafora mívá pro lidské pochopení své omezené možnosti. Ne vždy my lidé dokážeme přijmout, co je nám tímto rétorickým způsobem předloženo. Metafora přenáší význam a ve zkratkovitém sdělení hledá hloubku.