Život nás směřuje na propojení mezi třemi póly. Abychom své úsilí života – duši plně směřovali k nebeskému Otci, naše srdce otevřeli lidem a své nohy měli pevně na zemi.                                                                                                                                    Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!           Filipským 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jsme na cestě

Dnes stojíme na začátku nového církevního roku, prožíváme spolu 1. neděli adventní. Ani se nenadějeme a budou za námi další tři neděle, my budeme stát před jesličkami, nocí se ponese neznatelné "mávnutí andělských křídel" - to když uslyšíme hlas právě narozeného...

Během přípravy na tuto neděli, poslední neděli před Adventem, jsem si vybavil takou výraznou chvíli z našeho rodinného života. Jistě potvrdíte, že narození dítěte patří mezi ty největší události, které si pak pamatujeme dlouhá léta. Když se nám narodila naše druhá dcera Eliška, prožili jsme opět celou řadu krásných okamžiků a jeden z nich mi...

Každým rokem od doby, kdy jsem se stal biskupem Královéhradecká diecéze CČSH , se setkáváme 17. listopadu pod věží Ambrože a rozsvěcíme srdce pro Václava. Letos bude naším hostem František Stárek Čuňas , který jednoduše ve svátek přijet nemůže. Proto vás zvu na promítání, komentáře a besedu o době, kdy se žilo zde v Čechách v nesvobodě, výjimečně v...

Sestry a bratři v Kristu - moji milí. Zvláště vy, kteří sedíte napravo v tomto kostele. Kdybych vás nyní požádal, abyste si teď sedli nalevo - vyslyšeli byste moji žádost a poslechli? Nejspíš byste k tomu se zvednout potřebovali mít ještě nějaký pádný důvod. Pokud bych vám tvrdil třeba to, že planeta země není kulatá, ale placatá a že hrozí...

Hodinky, které mám na ruce, ukazují přesný čas. Pokud by mi je někdo vzal - čas poběží dál, ale mně by se velmi nelíbilo, kdyby si je kdosi jiný přivlastnil. Jsou to přeci moje hodinky... Docela jistě máte i vy, moji milí, majetnický poměr k mnoha vašim věcem a pochopitelně my všichni si také děláme nárok na mezilidské vztahy. Neříkáme...

Docela určitě příběh evangelia o vrchním celníkovi v Jerichu a velikém boháči Zacheovi jste dnes neslyšeli poprvé. (Nebo snad ano?) Předpokládám tedy, že většina z nás na tom bude tak, že když čteme tuto perikopu a víme, jak vše dopadne, tak je nám Zacheus vcelku sympatický. A to je vlastně ale špatně...