blog

Adventní čas má letos pro mnohé jiný nádech. Příliš nám nevoní, že nemůžeme nasát atmosféru, vůně a zvuk koled při oblíbených adventních trzích. Navíc je společnost rozdělená v názorech a informacích velmi příkře, až se mi popravdě, mně osobně, už někdy ani nechce vést nekonečné rozhovory o tom, zda se očkovat, či neočkovat a která opatření jsou...

Buďte bdělí, vyzývá nás náš Pán. Včera dopoledne svítilo slunce, ale jinak bývá počasí takto v našich končinách povětšinou na počátku Adventu poněkud spíše ospalé. Příroda vstoupila do zimního spánku, útlumu s mnoha souvislostmi. Člověk, lidské společenství, tak docela spát ale nemůže. Je toho hodně, co se musí "zařídit". Jsou to drobnosti, ale...

Význační biblisté mají za to, že Markovo evangelium bylo sepsáno ještě před rokem 70 našeho letopočtu, což byl rok, kdy byl Římany zničen Jeruzalémský chrám. Ostatní evangelia s tuto historickou událostí, už pracují jako s faktem a zřejmě byla sepsána až poté...