blog

Kdy jste měli naposledy hlad? Ten opravdu velký hlad, kdy člověk pociťuje nejen chuť na cosi pro něj dobrého, ale jasně vnímá palčivé prázdno, kdyby se v nadsázce jedly i hřebíky - kdyby byly.

Náš sbor stojí už přes 90 let na jednom místě. Mezi ulicemi Nerudova a V Lipkách. Názvy ulic se mohou měnit, ale místo zůstává neměnné, je stále stejné. Kdyby se naše "kostelní" loď nyní ocitla na širém moři, (pokusme si to na chvíli představit) kromě otázky, zda neteče do naší lodi voda a nehrozí zkáza, a kromě zjišťování, zda máme...

Spravedlnost bývá zobrazována jako slepá dáma, jako bytost s šátkem na očích a váhami a mečem v rukách. Toto zobrazení vyjadřuje ideál, v němž se měří všem stejně. Spravedlnost se tu nedívá napravo, nalevo, neohlíží se na žádnou stranu, na to, kdo je souzen. Žalobce i obhájce přidávají na misky vah a výsledek soudu je zřejmý všem okolo rychle a...