blog

O co se v životě smíme opřít? Co je neměnné a jisté? Na to vše nám dává odpověď pouze a jen víra. Starý příběh o praotci víry Abrahamovi (Genesis 17,1-7) je pro nás velkým povzbuzením. Tedy pokud jej nebudeme vnímat jako vymyšlenou báj, co nemá s realitou našich životů mnoho společného.

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Zní nám v listě apoštola Pavla do Filip. Takové výzvy nám mohou být poněkud "otravné" tím, jak se stále opakují. Navíc, když některé české překlady Písma uvádí na konci Pavlovy věty vykřičník, může nám vše vyznívat jako příkaz, jehož splnění nemůže být vždy přirozené a snadné. Copak je možné dívat...