blog

Během příprav na dnešní bohoslužby jsem si po přečtení evangelia vzpomněl na jednoho svého kamaráda a bývalého kolegu. Vždy když měl narozeniny, tak jsme mu rádi tiskli ruku a přáli: "Hodně zdraví" a už jsme se i těšili, co nám zase ten tak trochu programově životní morous, ale jinak hodný člověk, odpoví. Pokaždé zněla od něj jako by na naše...

Verše z proroka Izajáše, že se máme učit dobro a hledat právo a také Ježíšova slova před jeho zatčením "O posledním soudu" jsme slyšeli a četli jistě už mnohokrát. A podle všeho se napříč církevními společenstvími shodneme, že se nám tyto texty neposlouchají zcela snadno.

Dnes jsme ve čtení z Bible mohli hned dvakrát slyšet slova proroctví o zemi Zabulón a Neftálí. Evangelista Matouš zde cituje Izajáše s malou troškou nepřesností - buď užíval jiný text, nebo dost možná citoval proroka "zpaměti", ale význam zvěsti je tu naprosto shodný - vyjadřuje vizi, že lid žijící na okraji Izraele, lid ne zcela zájmu hodný bude...