blog

Kázání ve Škodějově - v rodišti Karla Farského, 12. 6. 2021. Kraj rodiště našeho prvního patriarchy - Škodějov, rozhodně nepatří mezi místa, která by se mohla chlubit svým bohatstvím. Nebývá zde kdovíjak vlídné počasí, není tu úrodná zem, či důmyslně vystavěný nějaký průmyslový obor.

Stále v našich společenstvích dodržujeme epidemiologická opatření, máme respirátory, udržujeme jistý distanc - vzdálenost. U nás ve Sboru kněze Ambrože to není tak velký problém - náš kostel je obrovský, nás je tu ke třiceti, a tak nezažíváme podobnou situaci, jakou ti, co se shromáždili se kolem Ježíše. (Marek 3, 20-35 ) ...V domě kde pobýval u...

Přiznám se, že vždy, když čtu perikopu ze Skutků apoštolských (Skutky 1, 15-17.21-26), je mi líto Josefa. Josef byl vybrán spolu s Matějem, a los mohl určit pouze jednoho za apoštola. Po modlitbách a ujištění, že Pán zná srdce lidí, se ukázalo, že hoden místa po Jidášovi, je pouze učedník Matěj. Co bylo s Josefem? Jak se asi cítil a...