na cestu

modlitby

Lis 12

texty pro neděli 21. listopadu 2021 - poslední neděle po svatém Duchu - Krista Krále


video


audio

Bohoslužba Církve československé husitské ze Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

Slavnostní bohoslužba ze Sboru kněze Ambrože

v Hradci Králové

Host ve studiu

Host ve studiu

Biskup Pechanec: Bojovnost a nasazení, víra v dobro. Chuť obětovat se. To společnost stále potřebuje... Slovo o zvonohře, Mistru Janu Husovi, cyrilometodějské tradici, o běžném životě, historii i fotbale s Pavlou Kindernayovou v předvečer Mistra Jana 5. července 2021.


pastýřské listy