Pohyby duše

zamyšlení, enneagramová zrcadla

Až si najdeš své klidné místo a hladina tvých myšlenek se utiší, smí se tě dotknout Světlo.

I v tobě se zrcadlí Boží tvář, ty se můžeš najít a poznávat, kým jsi...


7. ZRCADLO

Člověk se urputně snaží vyhnout duševní bolesti... Jsi opravdu dobrý, jen když jsi hlučně radostný a optimistický?

Poslechnout můžete zde.

 


6. ZRCADLO

Konáš svou povinnost a vyhýbáš se veškerému chybnému chování... Jsi opravdu hodný a dobrý jen tehdy, když jsi věrný, poslušný a loajální?

Poslechnout můžete zde. 

3. ZRCADLO

Máš obavy ze selhání... Jsi dobrý, jen když máš úspěch?


Poslechnout můžete zde. 

5. ZRCADLO

Člověk potřebuje mít do všeho vhled... Máš pocit, že jsi dobrý jedině tehdy, když jsi dostatečně vnímavý, chytrý a moudrý?

Poslechnout můžete zde. 

2. ZRCADLO

Jsi dobrý, když jsi milován... Opravdu si lásku musíš zasloužit?


Poslechnout můžete zde.

4. ZRCADLO

Jsi pozorovatelem sám sebe... Jsi někdo zvláštní, výjimečný? Jsi jiný než ostatní? 


Poslechnout můžete zde. 

1. ZRCADLO

Člověk je často v pasti své citlivosti. Přecitlivělý z hlediska svého instinktu v otázce, co je a co není dokonalé...

Poslechnout můžete zde.

ÚVOD
Naše duše... Kam se ubírá? Kam směřuje? Život je o neustálém pohybu...

Poslechnout můžete zde.