život

Pavel Pechanec

kněz Církve československé husitské, biskup Královéhradecké diecéze

Narodil jsem se v roce 1971 v Havířově, vyrůstal jsme ale v Litomyšli. Po základní škole jsem odmaturoval na Střední polygrafické škole v Olomouci a jako tiskař jsem začal pracovat v tiskárně. Poté jsem nastoupil na náhradní vojenskou službu, kde jsem pracoval u technických služeb jako lepič plakátů, popelář, zahradník, závozník... a byla to dobrá zkušenost pro další život. Díky naprosto neočekávanému duchovnímu "probuzení" jsem se 11. května 1990 rozhodl hledat mezi církvemi "tu pravou" a ke svému dalšímu velkému překvapení jsem zůstal v první, kterou jsem navštívil. Církev československá husitská mi byla dána s tím, že nechci hledat dokonalé společenství, ale dokonalost odrazu Boží tváře.

Po absolvování kazatelského kurzu jsem se rozhodl pro studium na Husitské teologická fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1999 jsem promoval v oboru teologie. Nejprve jsem působil jako kazatel v České Třebové, kde jsem v roce 1993 také přijal jáhenské svěcení. Následovalo stěhování na sever Čech do neznámého Českého Dubu, kde jsem se stal farářem. V té době kultury, zvláště na malém městě, nebylo tolik, a lidé toužili po setkávání ve sboru i jinou formou. Začal jsem tedy připravovat filmový festival Jeden svět, literární večery, výstavy, besedy s videoprojekcí a Český Dub se mi stal srdeční záležitostí. Postupně jsem si zde našel mnoho přátel. Začal jsem hrát v loutkovém divadle a ochotnickém divadle, psal jsem scénáře a hudbu, pomáhal organizovat dětské divadlo "Pruhovaná žirafa". V Českém Dubě jsem osm let působil také jako zastupitel a radní města, kde jsem se nejvíce zasazoval právě o rozvoj kultury ve městě a měl opravdovou radost z každého počinu pro druhé. V Českém Dubě jsme zůstal 21 let, to už jsem byl dlouhou dobu zároveň také duchovním v Bakově nad Jizerou, Kněžmostě a Mnichově Hradišti.

Kněžské svěcení jsem přijal v roce 1999, nyní administruji náboženskou obec v Hradci Králové a od roku 2013 jsem biskupem Královéhradecké diecéze Církve československé husitské. Jsem ženatý a s mojí ženou Janou máme dvě dcery - Sáru a Elišku. Miluji čtení knih, plavání a díky paddleboardu i "procházení se po vodě". Od roku 2005 se intenzivně zabývám enneagramem. Každé ráno a večer cvičím a  medituji. Pohyb a nacházení vnitřního souznění s Bohem v meditaci je mou neoddělitelnou součástí dne. Poskytuji duchovní doprovázení a duchovní cvičení. Doprovázím při křesťanských meditacích, které od doby nouzového stavu sdílím online.


knihy

Knihy k dostání v distribuční síti Kosmas a Karmelitánském nakladatelství.

Publikace Pohyby duše je zamýšlena jako podpůrný text pro devět meditací. Biblické postavy zde naskýtají obraz a přiblížení devíti enneagramových zrcadel. Kniha může být čtena "běžným způsobem", ale může být také spjata s ignaciánským rozjímáním nad Písmem. Toto rozjímání vyžaduje čas a námahu soustředění, nabízí krajinu duchovního světa, v němž smíte nacházet Boží dotek. 

Pohyby duše, Pavel Pechanec 2020. ISBN 978-80-907315-1-6, formát 180x120, brožovaná, barevná obálka s klopami, černobílá uvnitř, 73 stran.

Nový žaltář připravil biskup Církve československé husitské Pavel Pechanec z textů překladu Bible 21. Celá kniha žalmů je uspořádána pro ranní a večerní rozjímání do pěti týdnů na každý den. Jednotlivé žalmy jsou doplněny zároveň tematickými úryvky z Bible, vždy ze Starého a Nového zákona. Najdete zde modlitbu žaltáře i modlitby k dalšímu rozjímání, slovo emeritního biskupa Petra Šandery i doc. Jiřího Beneše, biblisty a judaisty. Publikace je doplněna černobílými fotografiemi.

Nový žaltář, Pavel Pechanec 2020. ISBN 978-80-907315-2-3, formát A5, brožovaná, barevná obálka s klopami, černobílá uvnitř s fotografiemi, 255 stran.

Ke 100 letům Církve československé husitské vydala Královéhradecká diecéze CČSH publikaci Všechno má svůj čas. V malé knížečce najdete úryvky z Písma, staré modlitby a požehnání, také krátké slovo o historii církve. Texty pro publikaci sestavil bratr biskup Pavel Pechanec a knížku doprovází barevné tematické fotografie.

Všechno má svůj čas, sestavil Pavel Pechanec 2020. ISBN 978-80-907315-3-0, formát 145x115, brožovaná, celobarevná, 47 stran.