Bůh nehraje žádnou skrytou hru

01.01.2023

NOVÝ ROK 2023

Jistě mnozí z Vás pamatujete dobu, kdy nebyly mobily, ale ty staré vytáčecí telefony. Mít telefon doma nebylo vždy samozřejmostí. Také v té době nebylo samozřejmostí vždy identifikovat, kdo volá, když zvonil telefon. Byli jsme to my, kdo byl tím, když jsme zvedli sluchátko, řekli "prosím", nebo "halo", pak jsme prozradili své jméno a čekali, kdo se asi ozve na druhé straně. Ode dneška máme rok 2023. Když takto vzpomínám na techniku minulého století, nutně si připadám, jako bych říkal věci z mnohem dávnějších dob.

Dnes vidíme hned, kdo nám volá. Naše známé kontakty máme uložené, u neznámých čísel, pokud máme pochybnost, máme i možnost telefonní hovor nepřijmout. Zvlášť když tušíme, že se jedná jen o nějakou nabídku, kdy nám bude vnucován nějaký produkt, nebo že jde o jakýsi obtěžující "průzkum".

Je prvního ledna a volá na nás nový letopočet rok 2023. Co vše nám další čas konkrétně přinese do našeho života, nevíme, ale jsme nuceni toto volání přijmout za své. Není to něco, čemu bychom se mohli vyhnout a nepřijmout ten pomyslný telefon života. Číslo, které přináší skutečnosti, které budou připsány na naše jméno.

Slyšeli jsme dnes 1. ledna z Bible staré Árónské požehnání. Tento text se váže ještě na Mojžíše, ale zároveň je nesmírně aktuální i pro nás. Slova požehnání jsou něco, co potřebujeme slyšet do všech našich možných nejistot. Proto také chodíme na bohoslužby, abychom se nechali prostoupit ujištěním, které není jenom zbožným přáním, touhou, ale vyjádřením života s Bohem. Požehnání je vyjádřením, které náleží jen Bohu, znamená možnou energii, ploditelskou sílu a moc.

Na závěr bohoslužeb také proto prosíme o požehnání a vyprošujeme, přejeme požehnání všem lidem, aby se těšili na život a byli za něj vděční. Áronské požehnání, které měl pronášet nad Božím lidem kněz, zní velmi výstižně, »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.« Možná trochu nepřesně, zde zní slůvko "ať", jako by to bylo přání, v tom přesnějším českém překladu, ovšem vyniká spíše oznámení, že ti, kteří slyší toto slovo, rozumí mu a přijímají jej, jsou požehnáni. Smějí tedy nést radost, která jde i za hranice tohoto života a světa, a zároveň je v tomto čase zcela jasně obsažená.

Život bez Hospodina, je život ve tmě. Hospodinova tvář však projasňuje věřícímu člověku všechny chvíle. Hospodinova tvář, jak zní ujištění tohoto starého požehnání, rozjasňuje vše, co visí nad člověkem a nad jeho putováním. Zní nám, moji milí, také slova o tom, že Bůh k nám chová láskyplný cit, že není tím, kdo nás soudí, tak jak bychom zasloužili, ale je pln milosti, on totiž obrací svou tvář na nás, identifikuje se s námi a obdařuje nás svým pokojem. Smíme nést jeho pokoj, smíření, které s ním máme a smíme jej i přenášet na ty, kteří jsou vedle nás. To všechno jsou stopy požehnání, které si můžeme také i dnes odnést. Tedy pokud slyšíme, že na nás volá Bůh. Naše víra je vlastně jen o pochopení toho, že nám Bůh "volá". Naše jméno bylo Bohem "vyvoláno" a my jsme to směli pochopit a přijmout.

Dnes prožíváme státní svátek, je Nový rok, připomínáme si 30 let "Česka,Czechia" na jméno našeho státu si možná někteří stále ještě nezvykli. V církevním kalendáři máme ovšem dnes svátek jména Ježíšova. Proto jsme četli, jak po osmi dnech, jak vyžadoval zákon, byl malý chlapec obřezán a bylo mu dáno jméno Ježíš, což v překladu znamená: Bůh zachraňuje.

...Věříme tomu, že jsme Kristem zachráněni? Nebo je to pro nás jen jakýsi prošlý hovor z neznámého čísla?...

Někdy se na našem mobilu objeví hovor ze skrytého čísla, to když volá policie, nebo státní správa, anebo jsou lidé a společnosti, které si za tuto službu připlácí, abychom byli nejisti, koho máme na telefonu a nemohli zavolat zpět.

Bůh však s námi, sestry a bratři, nehraje žádnou skrytou hru. Zcela adresně k nám promlouvá a my v našich srdcích smíme rozlišit jeho Ducha, vnímat, že jsme jeho děti, které ho oslovují "Otče" a přes veškerou skrytost cítí požehnání, které v jeho jménu, smí předávat dal. Kéž to činíme, i v tomto roce. Amen

První čtení z Písma: Numeri 6, 22-27; Druhé čtení z Písma: Galatským 4, 4-7;

Evangelium: Lukáš 2, 15-21

Áronské požehnání

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

(Numeri 6, 24-26)