Díky za dobrou navigaci pro další dny

28.06.2020

Prožíváme neděli 28. června. Víme tedy, že první půle roku 2020, je takřka za námi. Jistě jsou proto na místě otázky, co nás asi čeká v té půli druhé. Ptáme se spolu s celou společností, zda nás čeká druhá vlna pandemie a vůbec, co nás čeká osobně...

Rozhodně bychom i my rádi viděli do budoucna. A budoucno viděli pozitivně, podobně jako prorok Chananjáš. Můžeme však vyhlašovat neohroženě a sebejistě pokoj? To že zlo bude vymýceno? Chananjáš syn Azurův, prorok z Gibeonu vyhlašoval údajné proroctví ve jménu Hospodina zástupů. A to, jak do dvou let bude moc babylonského krále zlomena a všechna výzdoba a poklady jeruzalémského chrámu i všichni přesídlenci - vše se vrátí zpět. Ohlašoval s rozhodností, že Izrael bude žít opět ve slávě a pokoji.

Jeremjáš, muž Boží, však poukazoval, jak lidská touha a skutečnost života může být v přímém rozporu. Snadný spokojený život, si nemůžeme vymoci. Nemá na něj automatický nárok ani Izrael ani žádná církev.

Sebejistá pýcha se vždy staví proti Bohu. A my jsme povoláni do života s Bohem, když se daří a také když je zle.

O nebezpečí pýchy můžeme číst i v listu apoštola Pavla do Říma. Zde apoštol trpělivě vysvětluje, že nežijeme v církvi pod zákonem, ale pod milostí. To ovšem neznamená, že máme hřešit a s pýchou přehlížet svět. Hřích je naše slabost, s níž musíme zápasit ve všech časech a situacích.

Říká se, že hřích je minutí dobrého cíle, že hřích je nedobrý počin, jako když člověk vystřelí šíp a mine terč.

Milost Boží je jako navigace - ty výtečné krabičky v autech, co nám ukazují cestu. Stačí nastavit cíl a může se jet. Pravda, Boží milost jsme si nemuseli kupovat, dostáváme ji díky Kristu a cíl v Boží náruči už máme nastaven. Ale jinak ten příměr navigace a Boží milosti sedí na cestě životem výtečně. Když vyrazíme na cestu je nám stále ukazován dobrý směr. Pokud špatně odbočíme, navigace nekřičí, nespílá, nelamentuje: "Ty darebáku, co si to dovoluješ, kam to jedeš! Ty lumpe, za trest s tebou teď nebudu mluvit!" Ne, navigace se tak nechová. Neutrálním hlasem nás navádí, kde je možné se co nejdříve otočit a pokud tak neučiníme, opět nás nezavrhne, ale hledá pro nás cestu novou. Přesně taková je i Boží MILOST.

Žijeme pod Boží milostí, to je evangelium = ta dobrá zpráva. Nejsme trestáni, nejsme zavrženi. Máme velkou cenu pro Krista. On se za nás obětoval, abychom tuto milost chápali, vnímali ji a žili s ní.

Boží království jeho vzácnost, dar smí naplňovat naši cestu ve všech chvílích. To je také i na pozadí zvěsti evangelia. Můžeme také i slyšet Ježíšova slova: "A kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu." V téže kapitole Ježíš svým učedníkům a také i nám říká: "Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. U vás jsou pak i sečteny všecky vlasy na hlavě. Nebojte se."

Evangelium nás podpírá zvěstí, co nás vyvádí z pochyb. Vyzbrojuje důvěrou, že ne vždy a všechno v jednotlivých chvílích naší cesty dobře dopadne, ale že život má smysl a cíl.

Život s Bohem, který ve víře zakoušíme, je cestou s Kristovým doprovodem. MILOSTÍ, která je trpělivá a plná lásky. Díku za dobrou navigaci pro další dny.