Dříve než se tak stane

14.11.2021

Význační biblisté mají za to, že Markovo evangelium bylo sepsáno ještě před rokem 70 našeho letopočtu, což byl rok, kdy byl Římany zničen Jeruzalémský chrám. Ostatní evangelia s tuto historickou událostí, už pracují jako s faktem a zřejmě byla sepsána až poté...

Evangelista Marek je však ještě hrůzou zničeného chrámu nedotčen, v jeho evangeliu čteme, že Ježíš zcela jasně předpověděl zničení chrámu a předpověděl i další otřesné události světa. Židovská vzpoura proti římským okupantům, která započala v roce 66 n. l, byla rozpoutána pro velkou daňovou zátěž obyvatel a projevy, které místní vnímali jako římskou neúctu k jejich náboženství. Pozdější římský císař Titus, který 10. srpna roku 70 Jeruzalém dobyl, si počínal velmi tvrdě. Vedle zcela zbořených zdí chrámu, došlo k masakru obřích rozměrů. A kdo z obránců nebyl zabit, byl prodán do otroctví. Byl to velmi děsivý konec tisíců a tisíců lidí.

Když Ježíš mluvil o zničení jeruzalémského chrámu, což bylo 30-40 let před tím, než se tak opravdu stalo, znělo jeho slovo jednak velmi nepravděpodobně, a hlavně židovskou komunitou to tehdy bylo vnímáno, nejen jako možné zničení význačné budovy náboženského - kulturního a společenského významu. Zničení chrámu bylo spojeno v představách Izraelců přímo s koncem světa.

Jednoduchou rovnicí, že konec chrámu znamená nutně také konec světa, byl Ježíš proto vnímán jako ten, kdo naprosto nehorázně uráží posvátné místo i když, a to je paradox, o možném konci světa nepochyboval nikdo. Dodnes jsou lidé přímo fascinováni otázkou, kdy přijde konec světa. Rozhodně se není co divit, že nejbližší Ježíšovi učedníci Petr, Ondřej, Jakub a Jan, když byli sami, sebrali odvahu a hned se Ježíše ptali: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"

Před devíti lety, když měl nastat 21. prosince L. P. 2012 zimní slunovrat, velmi hovořilo se a psalo o konci světa. Jistě na to vzpomínáte. Jednak tu byl odkaz na exotický mayský kalendář, který právě končil, objevila se celá řada teorií a o přepólování magnetického pole Země a další spekulace. Objevovaly se pro ten čas odkazy na staré Egypťany, Maory a také předpovědi astrologa Nostradama z poloviny 16. století. Konec světa ovšem nepřišel. Většina z nás zůstala naprosto chladná vůči všem předpovědím. Však také Ježíš jasně i říká:"Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: >Já jsem to< a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale ještě nebude konec. (Mk 13,5-7)

Ta slova Ježíšova slova nás ovšem nenechávají chladné. Předpověď plná krizí, bojů a proměn je velmi nepříjemná. Nejraději bychom taková slova neslyšeli, a především nechceme nic takového prožít.

Když ovšem otevřeme noviny, nebo si pustíme zprávy, slyšíme a čteme stále o tom, že svět je v krizi. Máme tu tíživou pandemickou situaci, která se momentálně zhoršuje. Mluví se o hospodářské krizi, energetické krizi, dále je tu ekologická krize, nepochybně hrozí i migrační krize a díky různým dezinformacím, může přijít společenská krize, vojenské konflikty a vše je možné v nedozírných rozměrech. Můžeme před těmito krizemi zavřít oči? Jistě, můžeme, ale stále tu jsou. Důvěru, že každý náš den bude završen velkým happyendem, si nemůžeme jen tak naordinovat. Smíme se ovšem v důvěře opírat o Krista a držet se "neotřesitelné naděje" o níž píše pisatel listu Židům. Jak jsme i slyšeli: Protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žd 10,23-24)

Evangelista Matouš, který zpracovává Ježíšova slova předpovědi "hrůz" velmi podobně jako v evangeliu Marek. Přidává k tomu všemu, co se má dít i popis, jak mezi lidmi vzroste nenávist, jak povstanou lživí proroci, kteří svedou mnohé, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. (Mt 24,11-12)

Jsme tedy vyzýváni k bdělosti. K bdělosti, která je spjata s činy a nikoli chladnou lhostejností. Jistěže svět jednou skončí a zcela jasně jednou skončí ten "náš" svět, náš život - o tom nemůže být pochyb.

Dříve než se tak stane, rozbije se i naše důvěra k Bohu? Rozbije se veškerá naděje? Vychladne zcela i naše láska? Stane se tak během všech otřesů světa? To všechno jsou otázky, na které nemůžeme dát jednoznačnou odpověď, nevíme, jak vše v životě zvládneme, ale Ježíš nám i přes tíži tohoto světa pomáhá. Chce, abychom vytrvali až do konce a byli spolu s ním. A to je dobrá zpráva, to je evangelium. Amen

Daniel 12, 1-3; Židům 10, 19-25; Evangelium: Marek 13, 1-11