LENKA DUSILOVÁ u AMBROŽE

13.12.2022

Už je tomu 13 let, co postupně vzniká v Hradci Králové ve věži Sboru kněze Ambrože zvonohra. Tento hudební nástroj, který bude mít 50 zvonů, bude hrát automaticky v určenou denní hodinu nebo také bude u klaviatury sedět carillonér - zvonohráč, který ji dokáže rozeznít. U nás v Čechách máme zvonohráče 3, kteří hrají v Loretě, ta je ale se svými 27 zvony nástrojem historickým, pro koncerty ne zcela vyhovující.

Myšlenka vzniku zvonohry v našem sboru vznikla v hlavě právě jednomu z těchto koncertních mistrů - Radku Rejškovi, který je dlouhodobým podporovatelem celého projektu. A já mám opravdu velkou radost, že podpořit projekt zvonohry přijede i Lenka Dusilová, která bude zpívat u nás ve Sboru kněze Ambrože ve středu 14. prosince od 18 hodin. Radek Rejšek bude v úvodu mít krátké slovo o zvonohře a samotné zvony, jež už jsou odlity a čekají na ukotvení ke klaviatuře, rozezní uvítací skladbou. Děkuji, že vstupným na koncert podpoříte tento vznikající projekt jedinečného koncertního nástroje v ČR.