Ukazatelé cesty života

16.04.2023

Víru, naději a lásku definoval apoštol Pavel, jako vyjádření ukazatelů na cestě života pro každého, kdo chce následovat Krista. Víru, naději a lásku, církev po dlouhá staletí tu s větším, tu s menším úsilím a výsledky pokoušela se postavit a směřovat sebe tak, jak těmto ukazatelům cesty v dané chvíli rozuměla. Až francouzská revoluce posunula mnohé a nové heslo znělo: ROVNOST, VOLNOST, BRATRSTVÍ. Pokud se nad tím tehdy revolučním heslem zamyslíme, zjistíme, že vlastně není tak docela diametrálně odlišné od Víry, naděje a lásky, ale jak jeden glosátor poznamenal, dnes se plíživě, bez krvavé revoluce proměnilo heslo současnosti na: RYCHLE, SNADNO, ZÁBAVNĚ a to už je rozdíl značný.

Víra nese v sobě i heslo rovnosti mezi lidmi i v nich samotných, ale rychlost? Jak spojit víru a lidskou touhu po rychlosti? Většina si dnešní rychlosti už uvykla a tak chce rychlost větší. Proto máme rychlá auta, vlaky, letadla a stále rychlejší počítače, větší životní tempo. Rychlost nabírá obrátky, protože nikoho moc nebaví nějaké čekání. Rychlost je důležitá.

Naděje v jistém ohledu dává volnost. Ale dává i snadnost? Lidé chtějí všechno rychle a snadno zároveň. Snadnost znamenaná malou cenu, snadnost znamená dostupnost a lehkost bytí.

Další stupeň hesla současnosti volá po zábavnosti. Rychlost a snadnost, to totiž samo o sobě nestačí, je třeba naplnit touhu po zábavě. Jsme totiž tak přetíženi podněty, že je nutné, abychom udrželi pozornost a soustředění, a proto nás daná věc musí bavit, to je jasné, zdá se.

Rychle, snadno, zábavně toto heslo cesty života se ovšem dotýká dnes nejspíše každého. Je zbytečné moralizovat a poukazovat na naše "mladé", kteří toto heslo střemhlavě naplňují a neohlížejí se na nic a na nikoho. Je ale i faktem, že novodobé heslo se ani tolik neobrací do společnosti k jakémusi prvoplánovitému budování lepšího světa. Spíš vychází z dnešního individualismu a hledání uspokojení svých potřeb. A to je zřejmě i kořen, jak tomu původnímu vracet smysl. Neměli bychom se vysilovat v boji s heslem rychle, snadno, zábavně, jako spíše celé "novodobé" posunout na staré VÍRA, NADĚJE, LÁSKA. Však víra souvisí úzce i s rychlostí. V dnešním rychlém a stále měnícím se světě potřebujeme rychlou a pohotovou víru. Rychle posilující důvěru, vztah k Bohu, který má svou dynamiku, právě dnes v tolik měnícím se světě.

Ano jistě žít s nadějí, není na první pohled snadné. Pohybovat se, jít za světlem, které dává naději, je ale v důsledku pro člověka mnohem snadnější, než se utápět na cestě života v beznaději a temnotách.

A co víc může být zábavnější než láska? A čím je láska čistší, tím také více potěchy dává, má větší záběr, protože posiluje mnohá srdce.

Rychle, snadno, zábavně – to možné heslo dneška nenabourává víru, naději a lásku. To jen jak jdou dějiny některé ukazatele cesty, se zdají být víc určující, protože vyrůstají a lákají jako nové billboardy na dálnici. Po pravdě řečeno, každá doba a každý člověk si po svém ty velké ukazatele přepisuje trochu jinak, ale stále, ať se to komu líbí, nebo ne, těmi nejhlavnějšími, nejdůležitějšími a nejlepšími ukazateli na cestě života zůstávají "víra naděje a láska – ale největší z té trojice je láska. (1. Korintským 13,13)