Velikonoční přání 2022

14.04.2022

Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen...

Marek 15,47

Také i my, sestry a bratři se díváme, kam Ježíš byl uložen?

... Ježíš pro nás nemusí být jen postavou historie a dávných zvyků. Neodkládáme jej tedy nutně ani kamsi do ztracena. Naše víra nám dává vnímat, že Ježíš žije a nejen kdesi daleko, ale on dýchá přímo v nás, v našem srdci. Jeho Duch nás spojuje s Otcem ne na základě naší, správnosti, dokonalé svatosti a úžasnosti, ale milosti, která se nás dotýká.

Ježíš zemřel a s ním i také to, co nás odděluje od Boha - zemřelo jednou provždy.

Důvěřujeme, že náš život se nevytrácí do prázdna, víra v nás žije, je spjata s věčností...

Díky Bohu za Krista.