blog

Chvíle, kdy cítíme vděčnost a jež volají k rodinným návštěvám nebo alespoň k tomu, abychom telefonovali a potvrdili, že jsme nezapomněli na ty, kteří patří do kruhu našich blízkých - přicházejí právě v den svátku Božího Hodu vánočního.

Moji milí, vánoční chvíle jsou bezesporu časem a prostorem pro naše hledání. Hledání harmonie mezi tradicí a krásou přítomnosti. Vánoce nesou také jistě stopu našeho úsilí o rovnováhu mezi nostalgií a očekáváním. Různě si přejeme, aby se uprostřed toho prchavého kola života nás všech dotýkalo zvláštní posvátno v kruhu našich nejbližších, které máme...

Prožít duchovní přípravu na Vánoce, opět slyšet Boží slovo, čtení z Bible, proto se, sestry a bratři, v adventním čase scházíme. Je nám zapotřebí chápat, že Boží zvěst je určena také i nám - lidem tohoto století.